• شنبه- 5شنبه 8 صبح - 8 بعد از ظهر
  • تلفن تماس
    041 352 50 670
  • تبریز- خیابان دانشسراروبروی خروجی چایکنار- تأسیسات بی نظیر

تماس با ما

اطلاعات تماس

  • تبریز- خیابان دانشسرا- روبروی خروجی چایکنار- تأسیساتی بی نظیر
  • ۰۹۱۴۱۱۴۲۴۰۲
  • ۰۴۱۳۵۲۵۰۶۷۰
  • mohammadrezabinazir@gmail.com

فرم تماس با ما